razmak

PARLAMENTARNI NADZOR

 

Zajedničko povjerenstvo za nadzor nad radom Obavještajno - sigurnosne agencije BiH

Zajedničko povjerenstvo za nadzor nad radom Obavještajno - sigurnosne agencije BiH nadzire zakonitost rada Agencije; raspravlja i daje mišljenja o imenovanju generalnog direktora i zamjenika generalnog direktora Agencije; razmatra izvješća predsjedatelja o pitanjima iz njegove nadležnosti, uključujući mjere poduzete radi rješavanja problema u Agenciji utvrđenih prilikom sprovođenja inspekcijske kontrole, revizije ili istrage; razmatra izvješća generalnog direktora o radu i troškovima Agencije, te posebno analizira način trošenja proračunskih sredstava; daje mišljenja o detaljnom prijedlogu proračuna Agencije; razmatra izvješća glavnog inspektora; zahtijeva od zaposlenih u Agenciji da, uz pomoć predsjedatelja, osiguraju stručne savjete kada je to potrebno radi sprovođenja nadzora; provodi istrage o radu Agencije.

Povjerenstvo razmatra i druga pitanja iz oblasti rada Agencije sukladno Zakonu o Obavještajno-sigurnosnoj agenciji BiH, kao i drugim posebnim zakonima iz kojih proistječe odgovarajuća nadležnost.

Link: Zajedničko povjerenstvo za nadzor nad radom Obavještajno – sigurnosne agencije BiH ima ured u zgradi Parlamentarne skupštine BiH na adresi Trg BiH 1.

 

 

 

 

Rukovodstvo Agencije

Dana 19. studenog 2015. godine, na 32. sjednici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, Vijeće ministara BiH je imenovalo Osmana Mehmedagića za generalnog direktora Obavještajno-sigurnosne agencije BiH, Trifka Buhu za zamjenika generalnog direktora te Damira Bevandu za glavnog inspektora OSA-e, na mandat od četiri (4) godine, počev od 19.11.2015. godine.

Pomenuta imenovanja su uslijedila nakon isteka mandata prethodnog rukovodstva Obavještajno-sigurnosne agencije BiH.