razmak

Saopćenja za javnost


 

Saopćenje za javnost

Sarajevo, 02.09.2022. godine

Obzirom da je u posljednje vrijeme u Bosni i Hercegovini i regionu registrovan veliki broj cyber incidenata motiviran postizanjem različitih ciljeva koji nisu legalni, Obavještajno-sigurnosna agencija BiH poziva sve institucije i privatni sektor da izvrše sigurnosnu procjenu informaciono-komunikacionih sistema i poduzmu neophodne mjere i procedure preventivne zaštite.
Savjetujemo svim pojedincima i organizacijama da izvrše sigurnosnu procjenu informaciono-komunikacionih sistema i primijene mjere sigurnosti što je brže moguće kako bi proaktivno spriječili eventualne pokušaje cyber napada u Bosni i Hercegovini.
U svakodnevnom smo kontaktu sa domaćim i međunarodnim partnerima s ciljem zaštite građana i institucija od malicioznih utjecaja i prijetnji koje su intenzivirane u posljednje vrijeme.
Obavještajno-sigurnosna agencija Bosne i Hercegovine prati sve pokušaje nezakonitih radnji u cyber prostoru u cilju otkrivanju počinilaca i motiva izvršenja cyber napada.

 

Vrijedna donacija Savezne Republike Njemačke za Obavještajno-sigurnosnu agenciju BiH

Sarajevo, 16.08.2022. godine

Foto 73   Foto 74

U prostorijama Obavještajno-sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine, danas je održana svečana primopredaja donacije koju je, preko Veleposlanstva Savezne Republike Njemačke u Sarajevu, Obavještajno-sigurnosnoj agenciji BiH uručila Vlada Savezne Republike Njemačke kroz aktivnosti Savezne kriminalističke policije (BKA).
Donacija u vidu deset novih putničkih motornih vozila predstavlja nastavak potpore prijateljske Savezne Republike Njemačke Obavještajno-sigurnosnoj agenciji BiH, a što će dodatno unaprijediti kapacitete Agencije u osiguranju zaštite građana i sigurnosti zemlje, njenog suvereniteta, teritorijalnog integriteta i ustavnog poretka.
Generalni direktor OSA/OBA BiH Osman Mehmedagić se zahvalio Veleposlanstvu Savezne Republike Njemačke na kontinuiranoj potpori institucijama Bosne i Hercegovine i sigurnosnom sektoru u borbi protiv sigurnosnih izazova, ističući i značajnu ulogu Savezne Republike Njemačke u osiguranju stabilnosti i sigurnosti u Bosni i Hercegovini kroz razne projekte.

 

Direktor Obavještajne agencije Republike Sjeverne Makedonije u posjeti Obavještajno-sigurnosnoj agenciji BiH

Sarajevo, 21.10.2021. godine

Foto 47   Foto 48

Generalni direktor Obavještajno-sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine Osman Mehmedagić primio u radnu posjetu generalnog direktora Obavještajne agencije Sjeverne Makedonije Erollda Musliua.

Čelni ljudi dvije obavještajne agencije razgovarali su o sigurnosnim izazovima u Bosni i Hercegovini i Republici Sjevernoj Makedoniji, kao i o regionalnim pitanjima, dosadašnjoj i budućoj međusobnoj suradnji i izazovima kojima su trenutno izložene zemlje regije.
Razgovarano je o borbi protiv organiziranog kriminala, ekstremizma, terorizma i radikalizma u regiji i pojavama koje predstavljaju nacionalnu, regionalnu i globalnu prijetnju.
Mehmedagić i Musliu istakli su da je dosadašnja suradnja dvije agencije u ovom kontekstu doprinijela regionalnoj stabilnosti, jačanju vladavine prava i povjerenja građana u obavještajno-sigurnosni sektor.
Također, na sastanku se razgovaralo i o migrantskoj krizi i krijumčarenju ljudima što predstavlja veliki izazov za obje zemlje i regiju s obzirom na činjenicu da su Bosna i Hercegovina i Republika Sjeverna Makedonija na tzv. migrantskoj ruti na Zapadnom Balkanu.
Direktori Mehmedagić i Musliu istakli su da je suradnja dvije agencije od izuzetne važnosti za sigurnost dvije zemlje i dobrobit njenih građana.

 

Banja Luka, 08.10.2021. godine

Dana 07. i 08.10.2021.godine u Centru za obuku OSA BiH u Banja Luci održan je dvodnevni radno-konsultativni sastanak, kojem su prisustvovali rukovodni radnici Agencije.
Sastanak je iskorišten u svrhu sagledavanja unapređenja rada Agencije sa akcentom na maksimalnom poštivanju zakonskih i podzakonskih akata, kao i profesionalizma djelatnika u izvršavanju zadataka iz nadležnosti OSA BiH.
U tom smislu prvog dana analizirana je primjena podzakonskih akata koji reguliraju način prikupljanja i obrade podataka. Također, analizirana je i primjena odredaba Zakona o zaštiti tajnih podataka s aspekta zaštite interesa Agencije.
Nakon sagledavanja svih aspekata na navedenom planu konstatirano je da rješenja iz određenih podzakonskih akata koji se odnose na izvore podataka, oblike operativnog rada i evidencija Agencije predstavljaju dobar pravni okvir unutar kojega se mogu provoditi aktivnosti Agencije u pravcu prikupljanja i obrade podataka koji predstavljaju prijetnju za BiH i njene građane.
Drugog dana uz poštivanje načela „potrebno da zna“ održano je nekoliko odvojenih sastanaka rukovodnih djelatnika iz sjedišta Agencije i terenskih ureda, sa zadatkom sagledavanja i definiranja konkretnih zadaća po problematikama borbe protiv organiziranog kriminala, protu-terorizma, protu-obavještajne problematike, kao i obavještajne problematike.
Imajući u vidu aktuelnu situaciju u BiH, navedeni radno-konsultativni sastanci održani su u svrhu definiranja konkretnih zadaća iz nadležnosti OSA BiH, radi podrške policijskim agencijama i drugim organima u BiH, kao i informiranja zakonskih korisnika sa obavještajnim informacijama iz nadležnosti Agencije.

 

Prijem za partnerske institucije i agencije

Sarajevo, 24.09.2021. godine

Foto 45   Foto 46

Obavještajno-sigurnosna agencija Bosne i Hercegovine već duži niz godina organizira prijem za partnerske institucije i agencije iz BiH i svijeta s kojima blisko surađuje.
Ovaj prijem je među našim partnerima prepoznat kao izvrsna prilika za međusobno upoznavanje i uzajamno povezivanje predstavnika različitih agencija iz naše države i svijeta.
Svake godine više od 150 partnerskih agencija i institucija se odazove na prijem. Ovaj prijem pridonosi porastu ugleda naše Agencije u Europi i u svijetu, kao i prepoznavanju Agencije kao pouzdanog partnera.
Prijemu prisustvuju i predstavnici institucija Bosne i Hercegovine s kojima svakodnevno surađujemo što, također, pridonosi međusobnom upoznavanju i unaprijeđenju suradnje.

 

Sastanak generalnog direktora OSA-e BiH Osmana Mehmedagića i komandata EUFOR-a general-bojnika Alexandera Platzera

Sarajevo, 09.09.2021. godine

Foto 44

Danas se generalni direktor Obavještajno-sigurnosne agencije BiH Osman Mehmedagić sastao sa komandantom EUFOR-a - operacija Althea u BiH general-bojnikom Alexanderom Platzerom.
Tema sastanka bila je usmjerena na suradnju između Obavještajno-sigurnosne agencije BiH i EUFOR-a. Također se razgovaralo i o općoj sigurnosnoj situaciji u BiH. Generalni direktor OSA-e BiH se zahvalio komandantu EUFOR-a na pomoći EUFOR-a u održavanju sigurnog okruženja u BiH i za podršku sveukupnim naporima i sveobuhvatnoj strategiji Europske unije u BiH. Ovim prigodom izraženo je i uvjerenje da će se uspješna suradnja OSA-e BiH i EUFOR-a nastaviti i ubuduće.
Generalni direktor Agencije je komandantu EUFOR-a zaželio uspjeh u predstojećoj vježbi EUFOR-a “Brzi odgovor 2021” koja će se održati u periodu od 26. rujna do 01. listopada 2021. godine na jugozapadu Bosne i Hercegovine.

 

PRIOPĆENJE ZA JAVNOST

Sarajevo, 02.07.2021. godine

Po nalogu Suda Bosne i Hercegovine, dana 02. srpnja 2021. godine, OSA/OBA BiH je predala personalni dosje generalnog direktora, g. Osmana Mehmedagića.
Predmetni dosje je predat ovlaštenim službenicima MUP-a Kantona Sarajevo i isti će biti proslijeđen Sudu Bosne i Hercegovine koji je, sukladno Zakonu o zaštiti tajnih podataka, licenciran za čuvanje tajnih podataka.

 

Direktor OSA BiH g. Osman Mehmedagić, član delegacije BiH u Austriji

Beč, 15.06.2021. godine

Foto 43

Članak objavljen na portalu Klix

Predstavnici Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine i čelni ljudi sigurnosnih agencija u BiH na poziv ministra unutarnjih poslova Austrije Karla Nehammera borave u Beču, gdje su imali niz sastanaka sa kolegama iz MUP-a Austrije.
"Ključna poruka je da Bosna i Hercegovina i Republika Austrija žele razvijati i intenzivirati suradnju u svim oblastima sigurnosti. Važna tema sastanaka je i suradnja u oblasti migracija, posebno borbe protiv krijumčarenja ljudima, povrataka migranata, te jačanje kapaciteta institucija BiH u oblasti migracija."
U delegaciji BiH su i direktor Državne agencije za istrage i zaštitu Darko Ćulum, direktor Obavještajno-sigurnosne agencije Osman Mehmedagić, direktor Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH Mirsad Vilić, direktor Službe za poslove sa strancima BiH Slobodan Ujić i zamjenik direktora Granične policije BiH Fahrudin Halač.

 

Visoka delegacija SOVA-e u posjeti OSA-i

Sarajevo, svibanj 2021. godine

Foto 42

Dana 20. i 21. svibnja 2021. godine u posjeti Obavještajno-sigurnosnoj agenciji Bosne i Hercegovine (OSA BiH) boravila je visoka delegacija Slovenske obavještajne i sigurnosne agencije (SOVA) na čelu sa direktorom g. Janezom Stušekom.
Direktor OSA-e, g. Osman Mehmedagić i direktor SOVA-e, g. Janez Stušek, razgovarali su o nastavku dosadašnje uspješne suradnje, posebice u svjetlu predstojećeg predsjedavanja Slovenije Vijećem Europske unije i predsjedavanja SOVA-e Grupom za borbu protiv terorizma.

 

Generalni direktor OSA BiH u posjeti Bruxellesu

Bruxelles, 16.03.2021. godine

Foto 40   Foto 41

Dana 16. ožujka 2021. godine u sjedištu NATO saveza u Bruxellesu održan je radni sastanak između pomoćnika glavnog tajnika NATO-JISD (Zajednički odjel za sigurnosno-obavještajne poslove NATO-a) Davida M. Cattlera i generalnog direktora Obavještajno-sigurnosne agencije BiH Osmana Mehmedagića.

 

Komandant EUFOR-a u posjeti OSA BiH

Sarajevo, veljača 2021. godine

Foto 38   Foto 39

Dana 17.02.2021. godine u nastupnoj posjeti Obavještajno-sigurnosnoj agenciji BiH je boravio novoimenovani komandant snaga EUFOR-a u BiH general-bojnik Alexander Platzer sa suradnicima.
Sa delegacijom EUFOR-a se sastao generalni direktor OSA-e Osman Mehmedagić.
Tijekom sastanka se razgovaralo o aktualnoj sigurnosnoj situaciji u Bosni i Hercegovini i nastavku uspješne dosadašnje suradnje između EUFOR-a i OSA-e.

 

Ministar sigurnosti u radnoj posjeti OSA BiH

Sarajevo, kolovoz 2020. godine

Foto 37  

Dana 24.08.2020. godine generalni direktor Obavještajno-sigurnosne agencije BiH Osman Mehmedagić primio je u radnu posjetu ministra sigurnosti BiH Selmu Cikotića. Tijekom sastanka se razgovaralo o trenutnoj sigurnosnoj situaciji u zemlji, migrantskoj krizi, borbi protiv terorizma, pandemiji koronavirusa kao i svim izazovima sa kojima se susreće Agencija. Konstatirano je da je Agencija adekvatno poduzela sve potrebne mjere kada je u pitanju pandemija te da se posao neometano odvija. Istaknuta je važnost unaprijeđenja suradnje između OSA BiH i Ministarstva sigurnosti BiH te je obostrano iskazana opredijeljenost za njenim intenziviranjem s ciljem očuvanja sigurnog i stabilnog okruženja u Bosni i Hercegovini.

 

Direktor SIPA-e BiH u posjeti OSA BiH

Sarajevo, 05.08.2020. godine

Foto 35   Foto 36

Generalni direktor Obavještajno-sigurnosne/bezbjednosne agencije BiH Osman Mehmedagić primio je u prvi radni posjet novoimenovanog direktora Državne agencije za istrage i zaštitu Darka Ćuluma. Tijekom sastanka se razgovaralo o dosadašnjoj suradnji koja je ocijenjena kao uspješna te je obostrano iskazana opredijeljenost za intenziviranjem operativne suradnje po pitanju borbe protiv terorizma, organiziranog kriminala, korupcije, ilegalnih migracija i krijumčarenja osoba, ratnih zločina i drugih djela iz nadležnosti dviju agencija, a sve s ciljem očuvanja sigurnog i stabilnog okruženja u Bosni i Hercegovini.

 

Ministar sigurnosti u posjeti OSA/OBA BiH

Generalni direktor Obavještajno-sigurnosne agencije BiH Osman Mehmedagić primio je u radnu posjetu ministra sigurnosti BiH Fahrudina Radončića. Tijekom sastanka se razgovaralo o trenutnoj sigurnosnoj situaciji u zemlji i izazovima sa kojima se susreće Agencija u odgovoru na krizu izazvanu korona virusom. Konstatirano je da je Agencija adekvatno odgovorila na situaciju i poduzela sve potrebne mjere te da se posao neometano odvija. Također se razgovaralo i o dosadašnjoj suradnji Agencije i Ministarstva sigurnosti koja je ocijenjena izuzetno uspješnom te je obostrano iskazana opredijeljenost za njenim intenziviranjem s ciljem očuvanja sigurnog i stabilnog okruženja u Bosni i Hercegovini.

 

Generalni direktor OSA BiH u posjeti Dohi

Katar 13.11.2019. godine

Foto

Generalni direktor Obavještajno-sigurnosne agencije Osman Mehmedagić bio je u posjeti u Dohi, Katar. Na sastanku su bili prisutni premijer države Katar Abdullah bin Nasser bin Khalifa, koji je ujedno i ministar unutarnjih poslova, kao i savjetnik za nacionalnu sigurnost Mohammed bin Ahmed al-Misnad.
Razgovarano je o unaprijeđenju suradnje u oblasti sigurnosti, te je dogovoreno da se odnosi u budućnosti intenziviraju.
Izaslanstvo Bosne i Hercegovine je bilo predvođeno ministrom sigurnosti Draganom Mektićem s kojim se nalazio i direktor SIPA-e Perica Stanić.

 

Uspješna suradnja Sudbene policije Federacije BiH i OSA-e

Sarajevo 10.10.2019. godine

Foto

Dana 10.10.2019. godine na jubileju obilježavanja Dana Sudbene policije Federacije BiH Obavještajno-sigurnosnoj agenciji BiH dodijeljena je „Zahvalnica za pomoć i podršku u radu Sudbene policije Federacije BiH“.

 

Priopćenje Obavještajno-sigurnosne agencije BiH povodom posjete ravnatelja LCS-a

Sarajevo, srpanj 2019. godine

Foto

Direktor obavještajne agencije LCS (Oman) Nj.E. Janaab Sayyid Mundhir Majid Al Said boravio je u posjeti ravnatelju Obavještajno-sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine g. Osmanu Mehmedagiću. Tijekom sastanka u sjedištu OSA BiH razgovarano je o aktualnoj sigurnosnoj situaciji na Bliskom Istoku kao i na Balkanu, s posebnim osvrtom na pitanja borbe protiv terorizma. Iskazano je obostrano zadovoljstvo suradnjom dviju Agencija, te je dogovorena još intenzivnija suradnja po svim pitanjima od zajedničkog interesa.

 

Priopćenje Obavještajno-sigurnosne agencije BiH povodom posjete direktora SHISH-a

Sarajevo, srpanj 2019. godine

Foto

Direktor obavještajne agencije Albanije SHISH g. Helidon Bendo boravio je u posjeti generalnom direktoru Obavještajno-sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine g. Osmanu Mehmedagiću. Tokom sastanka u sjedištu OSA BiH razgovarano je o aktualnoj sigurnosnoj situaciji u regionu, sa posebnim osvrtom na borbu protiv terorizma, ilegalne migracije, organizirani kriminal, kao i o ostalim temama od zajedničkog interesa. Iskazano je obostrano zadovoljstvo bliskim partnerstvom dviju Agencija, te je dogovorena još intenzivnija suradnja po svim pitanjima od zajedničkog interesa.

 

Generalnom direktoru Agencije dodijeljena Zlatna policijska značka

Sarajevo, srpanj 2019. godine

Foto

Dana 01.07.2019.godine, povodom Dana policije u Federaciji Bosne i Hercegovine, zamjenik direktora Federalne uprave policije Ensad Korman i ministar Federalnog ministarstva unutarnjih poslova Aljoša Čampara dodijelili su generalnom direktoru Obavještajno-sigurnosne agencije BiH Osmanu Mehmedagiću Zlatnu policijsku značku za poseban doprinos u djelotvornom izvršavanju poslova i zadataka. Istom prilikom dodijeljena je i kolektivna zahvalnica Obavještajno-sigurnosnoj agenciji za iznimnu potporu u radu Federalne policije.

Link

 

Visoko izaslanstvo UBK-a u posjeti OSA-i

Sarajevo, svibanj 2019. godine

Foto

Dana 14.05.2019. godine, Osman Mehmedagić, ravnatelj OSA-e, i Trifko Buha, zamjenik ravnatelja, primili su u posjet izaslanstvo UBK-a (Sjeverna Makedonija), predvođeno ravnateljem Goranom Nikolovskim.
Tijekom posjete razgovarano je o aktualnoj sigurnosnoj situaciji u regionu sa posebnim osvrtom na borbu protiv terorizma, organiziranog kriminala kao i svim pitanjima od zajedničkog interesa.
S tim u vezi, suradnja je ocijenjena otvorenom, intenzivnom i produktivnom te je na kraju zaključeno da se nastavi trend ovako dobrih bilateralnih odnosa.

 

Priopćenje Obavještajno-sigurnosne agencije BiH povodom posjeta zamjenika ravnatelja CIA-e

Sarajevo, 27.04.2019. godine

Foto

Zamjenik ravnatelja Središnje obavještajne agencije Sjedinjenih Američkih Država g. Vaughn Bishop boravio je u posjetu Bosni i Hercegovini. Službeni domaćin ove posjete bila je Obavještajno-sigurnosna agencija Bosne i Hercegovine, čiji je ravnatelj g. Osman Mehmedagić, u dio protokola uključio i čelnike drugih policijskih i pravosudnih institucija, s ciljem unaprijeđenja suradnje u budućem radu u suprotstavljanju svim sigurnosnim prijetnjama.

Dana 26.04.2019.g. u sjedištu OSA-e BiH održana je sastanak ravnatelja OSA-e BiH g. Mehmedagića, i najužeg rukovodstva Agencije, sa zamjenikom ravnatelja CIA-e g. Bishopom. Tijekom sastanka je iskazano obostrano zadovoljstvo jakim partnerstvom dviju Agencija, te je dogovorena još intenzivnija suradnja po svim pitanjima od zajedničkog interesa.

Nakon sastanka u sjedištu Agencije, upriličen je radni ručak u organizaciji OSA-e BiH, na kojem su prisustvovali ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini g. Erik Nelson (Eric Nelson), ministar sigurnosti g. Dragan Mektić, ravnatelj Državne agencije za istrage i zaštitu g. Perica Stanić, zamjenik ravnatelja Granične policije g. Fahrudin Halač, ravnatelj Direkcije za koordinaciju policijskih tijela g. Mirsad Vilić, ravnatelj Službe za strance g. Slobodan Ujić, ministar unutarnjih poslova Republike Srpske g. Dragan Lukač, ministar unutarnjih poslova Federacije BiH g. Aljoša Čampara, ravnatelj Policije Republike Srpske g. Darko Ćulum i v.d. ravnatelja Federalne uprave policije g. Ensad Korman. Na radnom ručku se razgovaralo o aktualnoj sigurnosnoj situaciji u Bosni i Hercegovini, o poduzetim aktivnostima u borbi protiv terorizma, međusobnoj suradnji svih sigurnosnih agencija i tijela u BiH, kao i o borbi protiv organiziranog kriminala i korupcije. Zamjenik ravnatelja CIA-e g. Bishop je izrazio podršku Bosni i Hercegovini u suprotstavljanju svim sigurnosnim izazovima i prijetnjama s kojima se suočava te naglasio da će CIA nastaviti podržavati rad agencija u BiH kroz razmjenu podataka preko OSA-e BiH.

Na kraju je posjeta ocijenjena iznimno uspješnom i produktivnom.

 

Održan sastanak direktora Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH i Obavještajno sigurnosne agencije BiH

Sarajevo, 27.12.2018. godine

Foto

Direktor Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH Mirsad Vilić i njegov zamjenik Ranko Vuković primili su danas u radnu posjetu generalnog direktora Obavještajno-sigurnosne agencije BiH Osmana Mehmedagića.
Učesnici sastanka su razgovarali o suradnji u protekloj godini ostvarenoj kroz realizaciju zajedničkih aktivnosti, kao i o izazovima sa kojima se suočavaju sigurnosne agencije u BiH. Dosadašnja suradnja je ocijenjena izuzetno uspješnom te je obostrano iskazana opredijeljenost za njenim intenziviranjem u narednom periodu s ciljem očuvanja sigurnog i stabilnog okruženja u Bosni i Hercegovini.
Ovom prilikom direktor Direkcije Mirsad Vilić je uručio Zahvalnicu Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH direktoru OSA/OBA-e BiH g.dinu Osmanu Mehmedagiću, za izuzetnu suradnju i pruženu pomoć prilikom realizacije brojnih zadataka Direkcije, a koje su u okviru njene zakonske nadležnosti.

 

Visoko izaslanstvo BfV-a u posjeti OSA-i

Sarajevo, srpanj 2018. godine

Foto

Dana 19.07.2018. godine, visoko izaslanstvo BfV-a (Savezni ured za zaštitu ustava, SR Njemačka) predvođena dr. Hansom-Georgom Maaßenom, predsjednikom, posjetila je sjedište OSA/OBA BiH gdje je domaćin radnog sastanka bio g. Osman Mehmedagić, generalni direktor.
Tijekom predmetne posjete razgovaralo se o aktualnoj sigurnosnoj situaciji u regionu i šire kao i trenutnim sigurnosnim izazovima.
Na kraju sastanka, obostarano je iskazana opredjeljenost i data apsolutna podrška za nastavak bilateralne suradnje u vezi sa pitanjima od zajedničkog interesa.

 

Radni sastanak predstavnika OSA/OBA BiH i Ustavnog suda BiH, Suda BiH, Tužiteljstva BiH, Minstarstva sigurnosti BiH, Agencije za istrage i zaštitu, Granične policije BiH, Službe za poslove sa strancima i Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH

Banja Luka, 18.07.2018. godine

Dana 18.07.2018. godine, u Centru za obuku OSA/OBA BiH u Banjoj Luci, održan je radni sastanak predstavnika OSA/OBA BiH i Ustavnog suda BiH, Suda BiH, Tužiteljstva BiH, Minstarstva sigurnosti BiH, Agencije za istrage i zaštitu, Granične policije BiH, Službe za poslove sa strancima i Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH.
Sastanak je organiziran na inicijativu OSA/OBA BiH s ciljem upoznavanja prisutnih predstavnika institucija o praktičnoj primjeni Zakona o OSA/OBA BiH, a u kontekstu Odluke Ustavnog suda BiH o Zakonu o OSA/OBA BiH.
Tijekom sastanka je pojašnjen način djelovanja OSA/OBA BiH, s fokusom na procesu prikupljanja i obrade informacija te zaštite podataka, uz prezentaciju studije slučaja u kome je predstavljeno konkretno djelovanje u otklanjanju prijetnji koje se odnose na sigurnost  građana BiH.
Na kraju sastanka je zaključeno da se suradnja između pravosudnog i sigurnosnog sustava mora pojačati u borbi protiv svih prijetnji usmjerenih protiv Bosne i Hercegovine, njenih institucija i građana.

 

Posjeta učesnika OSCE-ove škole „Mladi i sigurnost“ Centru za obuku OSA/OBA BiH

Banja Luka, lipanj 2018. g.

Foto

Dana 4. lipnja 2018. godine polaznici OSCE-ove četvrte generacije ljetne škole „Mladi i sigurnost“ posjetili su Centar za obuku OSA/OBA BiH u Banjoj Luci, gdje im je ukratko predstavljen rad Agencije i na taj način omogućeno bolje rezumijevanje njenog položaja i uloge u društvu. Ciljevi ovakvog vida edukacije su, između ostalih, promoviranje suradnje budućih stručnjaka u oblasti sigurnosti, omogućavanje razmjene ideja sa predstavnicima sigurnosnih i obrambenih struktura u BiH, kao i sa predstavnicima međunarodnih agencija i institucija.

 

Sastanak predstavnika SIPA-e i OSA-e BiH

Sarajevo, svibanj 2018. godine

Dana 14.05.2018. godine u prostorijama OSA BiH u Sarajevu održan je radni sastanak između predstavnika SIPA-e i OSA BiH. Na sastanku se razgovaralo o zajedničkim aktivnostima u borbi protiv organiziranog kriminala te je u tom smislu dogovorena suradnja na operativnoj razini koja će se u budućnosti intenzivirati.

 

Visoka delegacija SIA-e u posjeti OSA-i

Sarajevo, travanj 2018. godine

Foto

Dana 17.04.2018. godine, Osman Mehmedagić, generalni direktor OSA-e, i Trifko Buha, zamjenik generalnog direktora, primili su u posjetu izaslanstvo SIA-e (Državna obavještajna agencija Bugarske) predvođenu direktorom Dragomirom Dimitrovom.
Tijekom posjete razgovarano je o aktualnoj sigurnosnoj situaciji u regionu sa posebnim osvrtom na borbu protiv terorizma, organiziranog kriminala kao i svim pitanjima od zajedničkog interesa u kontekstu aktualnih dešavanja, kako u regiji tako i šire.
S tim u vezi, suradnja je ocijenjena otvorenom, intenzivnom i produktivnom te je na kraju zaključeno da se nastavi trend ovako dobrih bilateralnih odnosa.

 

Sastanak predstavnika tužiteljstava svih razina u BiH i OSA/OBA BiH

Banja Luka, ožujak 2018. godine

Polovinom ožujka 2018. godine, u Centru za obuku OSA/OBA BiH u Banjoj Luci održan je radni sastanak između predstavnika tužiteljstava svih razina u BiH i predstavnika OSA/OBA BiH.
Tijekom sastanka razgovaralo se o domenu suprotstavljanja organiziranom kriminalu i sigurnosnim prijetnjama, posebno apostrofirajući odredbe Zakona o OSA/OBA BiH koje reguliraju ovu problematiku. Također, sastanak je iskorišten i da se tužitelji upoznaju sa odredbama Zakona o zaštiti tajnih podataka i ulozi OSA/OBA BiH u njegovoj primjeni.
Na koncu je zaključeno, odnosno data je apsolutna podrška dosadašnjim oblicima suradnje, koje treba nastaviti, podržati i poboljšati, posebno na polju borbe protiv organiziranog kriminala i sigurnosnih prijetnji.

 

Uspješna suradnja FBI-ja i OSA-e

Sarajevo, 18.01.2018. godine

Foto

Dana 18.01.2018. godine u sjedištu OSA-e održan je sastanak između predstavnika FBI-ja i rukovodstva Agencije. Predstavnici FBI-ja su tom prigodom uručili plaketu generalnom direktoru OSA-e BiH gospodinu Osmanu Mehmedagiću i iskazali zadovoljstvo na dosadašnjoj izuzetno profesionalnoj i korektnoj partnerskoj suradnji između ove dvije institucije, sa posebnim osvrtom na angažman Agencije u slučaju „Kandić“.
Na kraju je iskazana obostrana opredijeljenost za daljnju suradnju na polju borbe protiv terorizma i organiziranog kriminala.

 

Zajedničko priopćenje za javnost
Visoka delegacija Obavještajno-sigurnosne agencije BiH u posjeti Bezbjednosno-informativnoj agenciji R Srbije

Sarajevo, 02.11.2017. godine

Foto

Dana 02.11.2017. godine, delegacija OSA-e predvođena Osmanom Mehmedagićem, generalnim direktorom, i Trifkom Buhom, zamjenikom generalnog direktora, posjetila je sjedište BIA-e, gdje ih je dočekao generalni direktor Bratislav Gašić.
Tijekom posjete razgovarano je o aktualnoj sigurnosnoj situaciji u regionu i šire, s posebnim osvrtom na borbu protiv terorizma i organiziranog kriminala, te su u vezi s tim dogovorene smjernice buduće suradnju, kao i aktivnosti na jačanju obavještajnih potencijala u kontekstu aktualnih dešavanja, kako u regionu tako i u odnosima između Srbije i Bosne i Hercegovine.
Na kraju sastanka je zaključeno da se nastavi trend dobre bilateralne suradnje.

 

Visoka delegacija SOA-e u posjeti OSA-i

Sarajevo, 26.09.2017. godine

Foto

Dana 26.09.2017. godine, Osman Mehmedagić, generalni ravnatelj OSA-e, i Trifko Buha, zamjenik generalnog ravnatelja, primili su u posjetu delegaciju SOA-e predvođenu ravnateljem Danielom Markićem.
Tijekom posjete razgovaralo se o aktualnoj sigurnosnoj situaciji u regionu sa naglaskom na borbi protiv terorizma, organiziranom kriminalu, jačanju obavještajnih potencijala kao i svim pitanjima od zajedničkog interesa u kontekstu aktualnih dešavanja, kako u regiji tako i u relacijama između Bosne i Hercegovine i Hrvatske. S tim u vezi, suradnja je ocijenjena kao veoma produktivna, otvorena i intenzivna na svim poljima, te je zaključeno da ne postoje problemi koje opterećuju odnose dvije sigurnosno-obavještajne agencije.
Na sastanku je također bilo govora o nedavnom Izvješću Sigurnosno-obavještajne agencije RH te je pojašnjeno da se, kako je i navedeno u Izvješću, broj pristaša radikalnog tumačenja islama nije odnosio na Bosnu i Hercegovinu već na širu jugoistočnu regiju te je izrečen zajednički stav za još jačim angažmanom u povezivanju regiona po pitanju borbe protiv terorizma. Na kraju sastanka je zaključeno da se nastavi sa trendom dobre bilateralne suradnje.

 

Saopćenje za javnost povodom napada i pritisaka na OSA/OBA BiH

OSA/OBA BiH (u tekstu Agencija) sve svoje aktivnosti provodi sukladno Zakonu o OSA/OBA BiH.   Shodno tome, Agencija prikuplja podatke o svim prijetnjama po sigurnost Bosne i Hercegovine.  U  prijetnje po sigurnost Bosne i Hercegovine spadaju: prijetnje teritorijalnom integritetu, ustavnom poretku, osnovama ekonomske stabilnosti Bosne i Hercegovine, kao i prijetnje po globalnu sigurnost, a koje su štetne i po Bosnu i Hercegovinu.

O svim prikupljenim podacima, Agencija kontinuirano i pravovremeno obavještava institucije u Bosni i Hercegovini.
Sukladno Zakonu o OSA/OBA BiH, Agencija ostvaruje maksimalnu suradnju sa domaćim institucijama, te asistira prilikom obavljanja poslova iz djelokruga tih institucija.

Također, organi BiH (Parlamentarno povjerenstvo za nadzor nad radom OSA/OBA BiH i Izvještajno- obavještajni odbor pri Vijeću ministara BiH) koji prate rad Agencije su redovito informirani o svim pitanjima iz njihove nadležnosti.

Agencija ostvaruje punu suradnju sa partnerskim službama,  kako sa onima  u regiji, tako i sa onima u Europi i svijetu, s ciljem ustupanja i razmjene obavještajnih podataka iz njene nadležnosti.

Bez obzira na sve napade i pritiske, Agencija će nastaviti odlučno, predano i profesionalno izvršavati svoje zakonske dužnosti i zadatke. Nastavit će suradnju sa svim organima u Bosni i Hercegovini  s ciljem ustupanja  obavještajno-sigurnosnih podataka, te asistirati istim u provođenju njihovih zakonskih nadležnosti.

Također,  Agencija će nastaviti surađivati sa Tužiteljstvima na svim razinama s ciljem obavještavanja istih o počinjenim kaznenim djelima ili preventivno obavještavati o namjerama da se izvrše kaznena djela.

Sukladno svojim zakonskim ovlaštenjima, Agencija će procijeniti potrebu obavještavanja javnosti o prijetnjama kojima je izložena Bosna i Hercegovina i svi njeni građani.

 

S poštovanjem,
OSA/OBA BiH

 

Pripadnici OSA-e učestvovali na NATO Advanced Training Course

Pripadnici OSA-e su učestvovali na tečaju koji je organiziran od strane Vojne akedemije “General Mihailo Apostolski” - Skoplje, Makedonija, i Bugarske akademije znanosti. Tema tečaja je bila: „Borba protiv radikalizacije ISIS-a kroz cyber prostor u regionu jugoistočne Europe“. Predavači su bili eminentni UN/NATO eksperti iz Amerike, Italije, Izraela, Njemačke, Turske, Velike Britanije i regiona jugoistočne Europe.

 

Korektna i profesionalna suradnja SIPA-e i OSA-e BiH

Sarajevo, 22.02.2017.

Državna agencija za istrage i zaštitu iskazala je zahvalnost na pruženoj pomoći te iskazanoj profesionalnosti i korektnosti djelatnika Obavještajno-sigurnosne agencije BiH prilikom realizacije poslova i zadataka na suzbijanju organiziranog kriminala.

 

Pripadnici Obavještajno-sigurnosne agencije BiH učestvovali u radu okruglog stola na temu "Primjena posebnih istražnih radnji u Bosni i Hercegovini"

Sarajevo, 13.12.2016.

Dana 13. prosinca 2016. godine, pripadnici Agencije su prisustvovali radu okruglog stola na temu „Primjena posebnih istražnih radnji u Bosni i Hercegovini“, čiji organizatori su bili Centar za sigurnosne studije – BiH (CSS) i Ženevski centar za demokratsku kontrolu oružanih snaga (DCAF), te su svojim aktivnim učešćem u tematskim sesijama doprinijeli uspješnoj realizaciji predmetnog skupa.
Okrugli sto je ima za cilj da kroz aktivnu diskusiju svih učesnika analizira trenutno stanje u BiH u vezi sa korištenjem prikrivenih metoda prikupljanja podataka od strane tijela za sprovođenje zakona i sigurnosnih službi.

 

Zajedničko povjerenstvo za nadzor nad radom OSA BiH održalo javnu tribinu za predstavnike akademske zajednice u BiH

Sarajevo, 09.11.2016.

U organizaciji Zajedničkog povjerenstva za nadzor nad radom OSA BiH u zgradi Parlamentarne skupštine BiH (PSBiH) održana je javna tribina za predstavnike akademske zajednice u BiH.
Na tribini, čiji je cilj bio da se rad obavještajnog sektora približi građanima naše zemlje, posebno akademicima kao najkvalitetnijem dijelu društva, profesori i studenti iz cijele države (sa fakulteta u Sarajevu, Istočnom Sarajevu, Zenici, Tuzli, Banjoj Luci, Mostaru i Kiseljaku) u razgovoru sa članovima Zajedničkog povjerenstva i pripadnicima OSA-e BiH imali su priliku da iznesu svoje stavove o trenutnom stanju sigurnosnog sektora u BiH, kao i svoje sugestije za budući rad, strukturu i profiliranje djelatnika u obavještajnom sektoru.
Nakon prezentacija o nadležnostima i radu Zajedničkog povjerenstva i Agencije, studenti i profesori postavljali su direktna pitanja djelatnicima OSA-e BiH i članovima PSBiH koji nadziru njen rad.
Ovom tribinom zaključen je ciklus ovogodišnjih aktivnosti na otvaranju obavještajne zajednice prema građanima, nakon što su slične aktivnosti ranije provedene u Mostaru i Banjoj Luci. Partneri Zajedničkom povjerenstvu na ovom projektu su bili OSA BiH i Norveški institut za međunarodne odnose.

 

Posjeta učesnika OSCE-ove škole „Mladi i sigurnost“ Centru za obuku OSA BiH

Banja Luka, 17.10.2016.

Foto

Dana 17. listopada 2016. godine, Centar za obuku OSA BiH posjetili su učenici druge generacije škole „Mladi i sigurnost“. Posjetu je organizirao OSCE u suradnji sa Interresornom radnom gupom za praćenje implementacije dokumenata „Sigurnosna politika BiH“ Vijeća ministara. Jedan od ciljeva škole je da se studenti iz oblasti sigurnosti sa sveučilišta širom BiH, kao budući stručnjaci u ovoj oblasti, upoznaju sa mjestom i ulogom različitih institucija i oraganizacija unutar bosanskohercegovačkog sigurnosnog sektora. Ovom prigodom, učesnicima škole je predstavljen rad Agencije i omogućen obilazak Centra za obuku.

 

Visoka delegacija SOA-e u posjeti OSA-i

Sarajevo, 13.10.2016.

Foto

Dana 13.10.2016. godine, Osman Mehmedagić, generalni direktor OSA-e, i Trifko Buha, zamjenik generalnog direktora, primili su u uzvratnu posjetu delegaciju SOA-e predvođenu direktorom Danijelom Markićem.
Tijekom posjete razgovaralo se o aktualnoj sigurnosnoj situaciji u regionu sa osvrtom na dosadašnju suradnju po svim pitanjima od zajedničkog interesa. Obostrano je ocijenjeno da je dosadašnja suradnja bila vrlo produktivna, te je zaključeno da će se nastaviti istim intenzitetom i u narednom razdoblju.

 

Predstavnik OSA-e BiH na regionalnom tečaju „Analitičke istražne metodologije – HARM“

Sarajevo, 14 - 27.09.2016.

Zahvaljujući podršci Veleposlanstva Velike Britanije, prestižna britanska tvrtka „Harquebus“ održala je od 14. do 27. rujna 2016. napredni regionalni tečaj „Analitičke istražne metodologije – HARM“ u Sarajevu.
Nakon teorijskog upoznavanja, odabrani predstavnici domaćih i nekoliko regionalnih institucija iz obavještajne i vojno-sigurnosne sfere usvojili su najnovije tehnike analitičko-istražnog rada kroz praktične vježbe, što će zasigurno unaprijediti njihovu sposobnost blagovremenog i učinkovitog reagiranja na suvremene obavještajno-sigurnosne izazove, kojima je izložena i naša zemlja.
Na tečaju je sudjelovao je i predstavnik OSA-e BiH, što je odraz njezine strateške otvorenosti za usvajanje najnovijih tehnika obavještajno-sigurnosnog rada i permanentnu edukaciju njezinih uposlenica i uposlenika u svrhu što efikasnijeg izvršavanja zadaća iz domene njezinog rada sukladno s postojećom zakonskom regulativom naše zemlje.

 

Delegacija Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u BiH i State Departmenta u posjeti OSA-i

Sarajevo, 09.09.2016.

Generalni direktor Obavještajno-sigurnosne agencije BiH primio je u posjetu delegaciju iz Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u BiH i State Departmenta koju je predvodio ambasador Jake Walles iz Ureda za borbu protiv terorizma. Na sastanku se razgovaralo o modusima proširivanja partnerstva u borbi protiv nasilnog ekstremizma, radikalizma i terorizma kao i identificiranju potencijalnih budućih područja za suradnju. Zaključeno je da Agencija ima punu podršku u daljnjem radu kako bi borba po pitanjima navedenih problematika bila što učinkovitija.

 

„Jačanje odgovora kaznenopravnog sustava na terorizam sukladno načelima vladavine prava”

Sarajevo, 6. i 7.09.2016.

OSA BiH je učestvovala na seminaru „Jačanje odgovora kaznenopravnog sustava na terorizam sukladno načelima vladavine prava” kojeg je 6. i 7. rujna 2016. godine, u Sarajevu, organizirala Misija OSCE-a u BiH.
Seminar je imao za cilj unaprijeđenje preventivnog djelovanja i borbe protiv terorizma kroz efikasno korištenje alata kaznenopravnog sustava kao i pružanje platforme za razmjenu iskustava, uz istovremeno podizanje svijesti o dobrim praksama koje su sadržane u „Rabatskom memorandumu o dobrim praksama za efikasan rad u suzbijanju terorizma u sektoru kaznenog pravosuđa“ Globalnog foruma za borbu protiv terorizma.

 

Sastanak sa predstavnicima Ambasade Ujedinjenog Kraljevsta i Ministarstva sigurnosti BiH

Sarajevo, 01.09.2016.

Generalni direktor OSA-e BiH Osman Mehmedagić je učestovao na sastanku koji je organiziran na inicijativu Ambasade Ujedinjenog Kraljevstva u BiH, a u suradnji sa Ministarstvom sigurnosti Bosne i Hercegovine. Na sastanku su učestvovali i ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić, ambasador Ujedinjenog Kraljevstva, njegova ekselencija Edvard Ferguson, te zamjenik komandanta Oružanih snaga i vojni ataše pri Ambasadi Ujedinjenog Kraljevstva u BiH. Učesnici su razgovarali o trenutnim sigurnosnim izazovima koji se nalaze kako pred Bosnom i Hercegovinom tako i globalno. Ovom prilikom je još jednom istaknuta snažna opredjeljenost u očuvanju stabilnog i sigurnog okruženja u BiH.

 

Sjednica Operativne grupe

Sarajevo, 27.07.2016.

Predstavnici Obavještajno-sigurnosne agencije BiH su prisustvovali zajedničkom sastanku Udarne i Operativne grupe za borbu protiv terorizma koji se održao u prostorijama Tužiteljstva Bosne i Hercegovine. Kao članica Udarne grupe za borbu protiv terorizma, Obavještajno-sigurnosna agencija će u punom kapacitetu, svim raspoloživim sredstvima pomagati rad Operativne grupe, koju čine predstavnici sigurnosnih i policijskih agencija u BiH, kako bi se što efikasnije suprotstavljali izazovima u borbi protiv terorizma.

 

Komandant EUFOR-a u posjeti OSA-i

29.04.2016. Sarajevo

Foto

Generalni direktor OSA-e BiH Osman Mehmedagić je u sjedištu Agencije primio u posjetu šefa snaga EUFOR-a za BiH general-majora Friedricha Schröttera.
Na sastanku se razgovaralo o aktuelnoj sigurnosnoj situaciji u BiH, istaknuta je dosadašnja uspješna suradnja između EUFOR i OSA-e i data je podrška radu OSA-e BiH na polju sigurnosnih izazova s kojima se svakodnevno susreće.

 

OSA organizovala obuku iz oblasti zaštite tajnih podataka

04.04.2016. Sarajevo

OSA BiH je u suradnji sa državnim sigurnosnim tijelima organizirala obuku iz oblasti zaštite tajnih podataka za zaposlene u pravosudnim institucijama BiH. Cilj obuke je bio upoznavanje zaposlenih sa odredbama Zakona o zaštiti tajnih podataka te njihovo osposobljavanje za pravilno postupanje tajnim podacima.

 

IOM i OSA - “Pružanje podrške mladim u zajednicama u BiH”

26.02.2016. Sarajevo

Predstavnici Međunarodne organizacije za migracije (IOM) posjetili su sjedište Agencije gdje se razgovaralo na temu razvoja projekta deradikalizacije mladih. U cilju što bolje realizacije projekta, eksperti OSA-e su na sastanku iznijeli stručno mišljenje o uzrocima, stupnju i izvoru radikalizacije kod stanovništva u BIH, posebno kod mladih ljudi. Na kraju sastanka  je  zaključeno da se u ovom slučaju mora djelovati  na bazi cijele zajednice, od odgojnih institucija pa do donošenja svih neophodnih zakonskih regulativa u BiH.
OSA potiče i druge vladine i nevladine organizacije da se kroz angažman u lokalnoj zajednici uključe na deradikalizaciji mladih kroz realizaciju raznih obrazovnih, kulturnih i sportskih aktivnosti. OSA ostaje opredijeljena u borbi protiv svih oblika ekstremizma, radikalizma i terorizma.

 

Posjeta generala Davida Petraeusa

25.02.2016. Sarajevo

Sjedište Obavještajno-sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine posjetila je delegacija američke globalne investicijske kompanije „Kohlberg Kravis Roberts“ (KKR), koju je predvodio umirovljeni general David Petraeus, gdje se susreo sa generalnim direktorom OSA-e BiH Osmanom Mehmedagićem. Tema razgovora je bila borba protiv terorizma te aktualna sigurnosna situacija u BiH i regionu. OSA BiH još jednom je potvrdila svoju opredijeljenost u stvaranju što sigurnijeg ambijenta u BiH.

 

Delegacija  Švedske posjetila OSA-u

23.02.2016. Sarajevo

Sjedište Obavještajno-sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine posjetila je delegacija predvođena ministrom unutarnjih poslova Švedske Andersom Ygemanom i ambasadorom Švedske u Bosni i Hercegovini Nj.E. Frederikom Schillerom, gdje ih je dočekao generalni direktor OSA-e BiH Osman Mehmedagić.

Tijekom posjete razgovarano je o aktualnoj sigurnosnoj situaciji u regionu i šire, s posebnim osvrtom na borbu protiv terorizma i organiziranog kriminala, te su dogovorene smjernice za buduću suradnju po pitanjima navedene problematike.

 

Vojni atašei u posjeti OSA-i

23.02.2016. Sarajevo

Obavještajno-sigurnosna agencija Bosne i Hercegovine je 23.veljače 2016.  godine organizirala brifing za predstavnike vojnodiplomatskog kora u Bosni i Hercegovini gdje su učesnici bili upoznati o trenutnoj sigurnosnoj  situaciji u BiH.

 

Uzvratna posjeta Ministra MUP-a RS-a

18.02.2016. Sarajevo

U uzvratnoj posjeti, ministar MUP-a RS-a Dragan Lukač sastao se sa generalnim direktorom OSA-e BiH Osmanom Mehmedagićem u sjedištu OSA-e. Na sastanku je razgovarano o realiziranoj suradnji u proteklom razdoblju te su dogovorene zajedničke aktivnosti za naredno razdoblje.

 

Izvršni obavještajni odbor

18.02.2016. Sarajevo

Generalni direktor OSA-e BiH Osman Mehmedagić je prisustvovao sastanku Izvršnog obavještajnog odbora, na kojem je podnio izvješće o radu u proteklom razdoblju, planiranim aktivnostima iz nadležnosti OSA-e BiH te o aktualnim pitanjima i potrebama Agencije u narednom razdoblju.

 

Predstavnik Ministarstva vanjskih poslova Norveške u posjeti OSA-e

09.02.2016. Sarajevo

Generalni direktor OSA-e BiH Osman Mehmedagić primio je u zvaničnu posjetu savjetnika ministra vanjskih poslova Kraljevine Norveške Olava Reinertsena, s kojim je razgovarao o aktualnim zbivanjima u regionu i Europi. Obostrano je iskazana opredijeljenost za jačom suradnjom po pitanju trenutnih izazova s kojima se susreću ove dvije zemlje.

 

Mehmedagić i Ujić održali radni sastanak

02.02.2016. Sarajevo

Generalni direktor OSA-e BiH Osman Mehmedagić je održao radni sastanak sa novoimenovanim direktorom Službe za poslove sa strancima BiH Slobodanom Ujićem. Na sastanku su precizirani modaliteti i pravci buduće suradnje sa naglaskom na još boljoj i efikasnijoj razmjeni informacija po svim pitanjima iz nadležnosti ove dvije institucije.

 

Mehmedagić i Vilić održali radni sastanak

08.01.2016. Sarajevo

Generalni direktor OSA-e BiH Osman Mehmedagić je održao radni sastanak sa direktorom Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH. Čelnici obje institucije su dogovorili pravac buduće suradnje iz nadležnosti dvije institucije.

 

Mehmedagić i Mektić održali radni sastanak

23.12.2015. Sarajevo

Generalni direktor OSA-e BiH Osman Mehmedagić je održao radni sastanak sa ministrom sigurnosti BiH Draganom Mektićem. Čelnici obje institucije su dogovorili bolju i efikasniju suradnju po svim pitanjima iz nadležnosti dvije institucije.

 

Parlamentarno povjerenstvo u obilasku OSA-e

23.12.2015. Sarajevo

Zajedničko Povjerenstvo za nadzor nad radom OSA-e BiH, predvođena predsjedateljem Nikolom Špirićem, obavila je nadzornu posjetu sjedištu OSA-e BiH u skladu sa svojim Planom rada Povjerenstva za 2015.godinu.

 

Mehmedagić i Stanić održali radni sastanak

23.12.2015. Sarajevo

Generalni direktor Osman Mehmedagić je održao radni sastanak sa direktorom Državne agencije za istage i zaštitu Pericom Stanićem. Čelnici obje institucije su dogovorili pravac buduće suradnje sa naglaskom na blagovremenijoj i efikasnijoj razmjeni informacija po pitanju borbe protiv terorizma i organiziranog kriminala.

 

Novoimenovano rukovodstvo OSA BiH upriličilo prvu posjetu MUP-u RS

09.12.2015. Banja Luka

Generalni direktor Osman Mehmedagić i zamjenik generalnog direktora Trifko Buha posjetili su Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Srpske te se sastali sa ministrom Draganom Lukačem i direktorom Policije Gojkom Vasićem. Glavna tema sastanka je bila suradnja između OSA-e BiH i MUP-a RS te je dogovoreno intenziviranje obavještajne suradnje po svim pitanjima iz nadležnosti dvije institucije.

 

Sastanak Udarne grupe

03.12.2015. Sarajevo

Delegacija OSA BiH, predvođena generalnim direktorom Osmanom Mehmedagićem, prisustvovala je sastanku Udarne grupe za borbu protiv terorizma. Glavna tema sastanka se odnosila na trenutne aktivnosti u borbi protiv terorizma, praćenje i prevenciju aktivnosti koje su u vezi sa terorizmom.

 

Sastanak sa Hoyt Brian Yeeom

02.12.2015. Sarajevo

Generalni direktor OSA-e BiH Osman Mehmedagić je prisustvovao sastanku sa zamjenikom pomoćnika državnog sekretara SAD za Europu i Aziju Hoytom Brianom Yeeom koji je održan u zgradi Predsjedništva BiH. Na sastanku se razgovaralo o trenutnoj sigurnosnoj situaciji u BiH sa aspekta borbe protiv terorizma. OSA BiH je naglasila svoju opredijeljenost da aktivno učestvuje u antiterorističkoj koaliciji protiv ISIL-a kroz intenzivnu suradnju sa domaćim i međunarodnim partnerima.

 

Mehmedagić održao radni sastanak sa čelnicima MUP FBiH

30.11.2015. Sarajevo

Generalni direktor OSA-e BiH Osman Mehmedagić održao je radni sastanak sa ministrom unutarnjih poslova FBiH Aljošom Čamparom i direktorom Federalne uprave policije Draganom Lukačem. Razgovarano je o stanju sigurnosti u FBiH s posebnim naglaskom  na nedavne događaje u zemlji i regionu s aspekta borbe protiv terorizma i organiziranog kriminala. Iskazana je obostrana opredijeljenost za poboljšanjem suradnje radi stvaranja što sigurnijeg ambijenta u zemlji.

 

Mehmedagić i Salihović održali radni sastanak

26.11.2015. Sarajevo

Generalni direktor OSA-e BiH Osman Mehmedagić, njegov zamjenik Trifko Buha i glavni inspektor Damir Bevanda primili su u radnu posjetu glavnog tužitelja Gorana Salihovića s najvišim zvaničnicima Tužiteljstva BiH. Na sastanku se razgovaralo o suradnji i obavještajnoj podršci OSA-e u kaznenim postupcima koje vodi Tužiteljstvo BiH. Čelnici obje instutucije su naglasili svoju opredijeljenost za što boljom i efikasnijom suradnjom po svim pitanjama iz nadležnosti OSA-e i Tužiteljstva BiH.

 

Radni sastanak sa SIPA-om i Tužiteljstvom

21.11.2015. Sarajevo

U zgradi Tužiteljstva Bosne i Hercegovine održan je radni sastanak na kom su prisustvovali glavni tužitelj Goran Salihović, direktor Državne agencije za istrage i zaštitu Perica Stanić i generalni direktor Obavještajno-sigurnosne agencije Osman Mehmedagić. Na sastanku su dogovorene daljne zajedničke aktivnosti po pitanju borbe protiv terorizma.

 

Foto galerija

Često postavljana pitanja

Koje su temeljne zadaće Agencije?
Tko i kako kontrolira rad Agencije?
Kako se prikupljaju podaci?
Kako se dobije ovlaštenje za presretanje komunikacija?
Mogućnost zaposlenja u Agenciji?

Više na slijedećoj stranici

Objave za javne nabave

Više na slijedećoj stranici