razmak

Objave za javne nabave

(Dokumenti su objavljeni u pdf formatu)

 

05.12.2022.

Poziv za dostavljanje ponuda za pružanje hotelskih usluga za 2023. i 2024. godinu


14.09.2022.

Izmjena i dopuna Plana javnih nabavki u OSA BiH za 2022. godinu


18.07.2022.

Plan javnih nabavki u OSA BiH za 2022. godinu


28.03.2022.

Plan javnih nabavki u OSA BiH za travanj-lipanj 2022. godine (privremeni plan)


21.01.2022.

Plan javnih nabavki u OSA BiH za siječanj-ožujak 2022. godine (privremeni plan)


26.10.2021.

Poziv za dostavljanje ponuda za pružanje obrazovnih usluga za 2022. i 2023. godinu


26.07.2021.

Poziv za dostavljanje ponuda za vršenje usluga registracije motornih vozila za 2022. i 2023. godinu


07.04.2021.

Plan javnih nabavki u OSA BiH za travanj-lipanj 2021. godine (privremeni plan)


02.04.2021.

Poziv za dostavljanje ponuda za vršenje usluga registracije motornih vozila za 2022. i 2023. godinu

Poziv za dostavljanje ponuda za vršenje usluga obavljanja tehničkog pregleda motornih vozila za 2022. i 2023. godinu


19.01.2021.

Plan javnih nabavki u OSA BiH za siječanj-ožujak 2021. godine (privremeni plan)


03.12.2020.

Poziv za dostavljanje ponuda za pružanje hotelskih usluga za 2021. i 2022. godinu


07.09.2020.

Izmjena i dopuna plana javnih nabavki u OSA BiH za 2020. godinu


04.08.2020.

Plan javnih nabavki u OSA BiH za 2020. godinu


13.04.2020.

Plan javnih nabavki u OSA BiH za travanj-lipanj 2020. godine (privremeni plan)


27.01.2020.

Poziv za dostavljanje ponuda za pružanje obrazovnih usluga za 2020. i 2021. godinu


23.01.2020.

Plan javnih nabavki (privremeni plan) OSA BiH za period siječanj-ožujak 2020. godine


08.07.2019.

Izmjena poziva za dostavljanje ponuda za pružanje hotelskih usluga za 2019. i 2020. godinu


06.05.2019.

Poziv za dostavljanje ponuda za vršenje usluga registracije motornih vozila za 2020. i 2021. godinu


29.03.2019.

Plan javnih nabavki u OSA BiH za travanj-lipanj 2019. godine (privremeni plan)


25.03.2019.

Poziv za dostavljanje ponuda za vršenje usluga obavljanja tehničkog pregleda motornih vozila za 2020. i 2021. godinu


25.01.2019.

Plan javnih nabavki (privremeni plan) OSA BiH za period siječanj-ožujak 2019. godine


27.12.2018.

Poziv za dostavljanje ponuda za pružanje hotelskih usluga za 2019. i 2020. godinu

Poziv za dostavljanje ponuda za pružanje obrazovnih usluga za 2019. godinu


18.09.2018.

Izmjena i dopuna plana javnih nabavki u OSA BiH za 2018. godinu


18.07.2018.

Izmjena i dopuna plana javnih nabavki u OSA BiH za 2018. godinu


06.03.2018.

Plan javnih nabavki u OSA BiH za 2018. godinu


30.01.2018.

Poziv za dostavljanje ponuda za pružanje usluga registriranja motornih vozila za 2018. godinu


22.01.2018.

Poziv za dostavljanje ponuda za pružanje obrazovnih usluga za 2018. godinu

Poziv za dostavljanje ponuda za pružanje hotelskih usluga za 2018. godinu


29.11.2017.

Poziv za dostavljanje ponuda za vršenje usluga registracije motornih vozila za 2018. i 2019. godinu

Poziv za dostavljanje ponuda za vršenje usluga obavljanja tehničkog pregleda motornih vozila za 2018. i 2019. godinu


07.09.2017.

Poziv za dostavljanje ponuda za pružanje obrazovnih usluga za 2017. godinu


10.07.2017.

Privremeni plan javnih nabavki u OSA BiH za 2018-2019. godinu


24.02.2017.

Plan javnih nabavki u OSA BiH za 2017. godinu


21.03.2016.

Plan javnih nabavki u OSA BiH za 2016. godinu


 

 

 

 

 

Korisni programi

Foxit Reader

Adobe Reader

7-zip