razmak

PARLAMENTARNI NADZOR

 

Zajednička komisija za nadzor nad radom Obavještajno - sigurnosne agencije BiH

        Zajednička komisija za nadzor nad radom Obavještajno - sigurnosne agencije BiH nadzire zakonitost rada Agencije; raspravlja i daje mišljenja o imenovanju generalnog direktora i zamjenika generalnog direktora Agencije; razmatra izvještaje predsjedavajućeg o pitanjima iz njegove nadležnosti, uključujući mjere poduzete radi rješavanja problema u Agenciji utvrđenih prilikom sprovođenja inspekcijske kontrole, revizije ili istrage; razmatra izvještaje generalnog direktora o radu i troškovima Agencije, te posebno analizira način trošenja proračunskih sredstava; daje mišljenja o detaljnom prijedlogu proračuna Agencije; razmatra izvještaje glavnog inspektora; zahtijeva od zaposlenih u Agenciji da, uz pomoć predsjedavajućeg, osiguraju stručne savjete kada je to potrebno radi sprovođenja nadzora; provodi istrage o radu Agencije.

 

Komisija razmatra i druga pitanja iz oblasti rada Agencije u skladu sa Zakonom o Obavještajno-sigurnosnoj agenciji BiH, kao i drugim posebnim zakonima iz kojih proistječe odgovarajuća nadležnost.

Link: Zajednička komisija za nadzor nad radom Obavještajno – sigurnosne agencije BiH ima ured u zgradi Parlamentarne skupštine BiH na adresi Trg BiH 1.

 

 

 

 

Rukovodstvo Agencije

Dana 19. novembra 2015. godine, na 32. sjednici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, Vijeće ministara BiH je imenovalo Osmana Mehmedagića za generalnog direktora Obavještajno-sigurnosne agencije BiH, Trifka Buhu za zamjenika generalnog direktora te Damira Bevandu za glavnog inspektora OSA-e, na mandat od četiri (4) godine, počev od 19.11.2015. godine.

Pomenuta imenovanja su uslijedila nakon isteka mandata prethodnog rukovodstva Obavještajno-sigurnosne agencije BiH.